Objave v Uradnem listu RS, št. 45/2024

V Uradnem listu RS, št. 45/2024, ki je izšel 4. 6. 2024 je objavljeno:

***