Objave v Uradnem listu RS, št. 44/2023

V Uradnem listu RS, št. 44/2024, ki je izšel 31. 5. 2024 je objavljeno:

***