OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 166/2022

V Uradnem listu RS, št. 165/2022, ki je izšel 29. 12. 2022, je objavljeno:

* * *