OBJAVE V URADNEM LISTU RS, ŠT. 14/2023

V Uradnem listu RS, št. 14/2023, ki je izšel 3. 2. 2023, je objavljeno:

* * *