Objave v Uradnem listu RS, št. 118/2023

V Uradnem listu RS, št. 118/2023, ki je izšel 24. 11. 2023, je objavljeno:

***