Objave v Uradnem listu RS, št. 111/2023

V Uradnem listu RS, št. 111/2023, ki je izšel 30. 10. 2023, je objavljeno: