OBJAVE V URADNEM LISTU RS, št. 77/2023

V Uradnem listu RS, št. 77/2023, ki je izšel 14. 7. 2023, je objavljeno:

* * *