OBJAVA V URADNEM LISTU RS ŠT. 53/2023

V Uradnem listu RS, št. 53/2023, ki je izšel 10. 5. 2023, je objavljeno:

* * *