OBJAVA V URADNEM LISTU RS, ŠT. 47/2023

V Uradnem listu RS, št. 47/2023, ki je izšel 24. 4. 2023, je objavljeno:

* * *