OBJAVA V URADNEM LISTU RS, ŠT. 15./2023

V Uradnem listu RS, št. 15/2023, ki je izšel 6. 2. 2023, je objavljeno:

* * *