Občina Šmartno pri Litiji

Župan/ja:Blaž Izlakar
Direktor/ica:Karmen Sadar
Št. svetnikov:16
Naslov:Tomazinova ulica 2
Pošta:1275 Šmartno pri Litiji
Telefon:01 896 27 70
E-naslov:info@smartno-litija.si
Spletni naslov:https://obcina.smartno.si/