STALIŠČE PREDSEDSTVA ZOS K STROKOVNIM IZHODIŠČEM ZA PRENOVO SISTEMA NMP

Združenje občin Slovenije je na podlagi sklepa predsedstva ZOS na Ministrstvo za zdravje posredovalo stališče k Strokovnim izhodiščem za prenovo sistema NMP.

* * *