Pripombe na predloge pravilnikov s področja dolgotrajne oskrbe

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za solidarno prihodnost naslovilo dopis s pripombami na predlog Pravilnika o strokovnem svetu za dolgotrajno oskrbo, predlog Pravilnika o sprejemanju, poročanju in objavi podatkov izvajalcev dolgotrajne oskrbe, predlog Pravilnika o ocenjevalni lestvici za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe ter predlog Pravilnika o vlogi za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe, ki so bili 12. 10. 2023 objavljeni na spletnem portalu eDemokracija.

* * *