PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O UREJANJU PROSTORA

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za naravne vire in prostor posredovalo pripombe k predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora.

* * *