Pripombe na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nadzoru državne meje

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za notranje zadeve posredovalo pripombe na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nadzoru državne meje.

S predlogom 9.a člena se določa finančno nadomestilo občinam zaradi uvedbe začasnega
ponovnega nadzora na notranjih mejah. Strinjamo se, da je nadzor potreben tako zaradi varnosti
lokalnega prebivalstva kot tudi zaradi varnosti ilegalnih prebežnikov.


Strinjamo se tudi, da se občinam, ki so zaradi uvedbe začasnega ponovnega nadzora na notranjih
mejah in nedovoljenih vstopov tujcev v državo, dodeli finančno nadomestilo.


Ne strinjamo pa se z enostransko določitvijo vzpostavitve začasnih kapacitet za nastanitev
vlagateljev namere za vložitev prošnje za mednarodno zaščito v skladu z zakonom, ki ureja
mednarodno zaščito. Do vzpostavitve navedenih kapacitet mora priti v soglasju z občino in ob jasno
določenih obveznostih obeh strani. Prav tako pa mora biti opredeljeno za kakšno časovno obdobje
se vzpostavljajo nastanitvene kapacitete.

***