Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance posredovalo pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin.

V okviru predlaganega Združenje občin Slovenije naproša Ministrstvo za finance, da ovrednoti finančne posledice, ki jih predlog prinaša občinam.

* * *