Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS)

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovalo pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS).

***