PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH GRADBENEGA ZAKONA

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za naravne vire in prostor posredovalo pripombe na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah gradbenega zakona.

* * *