Pripombe na predlog Zakona o osnovni šoli

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posredovalo pripombe na predlog Zakona o osnovni šoli.

* * *