Pripombe na predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za zdravje naslovilo dopis s pripombami na pradlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva.

* * *