PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH

Združenje občin Slovenije je Ministrstvo za javno upravo naslovilo pripombe na predlog Zakona o javnih uslužbencih.

***