Pripombe na predlog Zakona o gostinstvu

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport posredovalo pripombe na predlog Zakona o gostinstvu.

Pripombe so podane predvsem v smislu številnih izzivov za občine in v smeri novih nalog in finančnih obremenitev za občinske uprave in proračune občin.

MGTS_PRILOGA-1_PRIPOMBE-NA-PREDLOG-ZAKONA-O-GOSTINSTVU_JUNIJ-2024Prenos