Pripombe na predlog usmeritev za občine za področje dolgotrajne oskrbe

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za solidarno prihodnost posredovalo pripombe na predlog usmeritev za občine za področje dolgotrajne oskrbe.

***