Pripombe na predlog Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za obrambo posredovalo pripombe na predlog Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju.

***