PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU UKREPOV ENDOGENE REGIONALNE POLITIKE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport posredovalo pripombe na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike.

                                           * * *