PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O PROSTEM LETENJU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo posredovalo pripombe na na predlog Uredbe o prostem letenju.

* * *