Pripombe na predlog Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za naravne vire in prostor naslovilo pripombe na predlog Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav.

Med drugim smo predlagali spremembo drugega odstavka 10. lena na način, da se umakne pristojnost občin za ugotavljanje skladnosti s podrobnejšimi pravili urejanja prostora, ki bodo sprejeta s to uredbo.

* * *

007-34-2023-2-MNVP_PRIPOMBA_UREDBA-OVE_OKTOBER-2023Prenos