Pripombe na predlog Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za zdravje posredovalo pripombe na predlog Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031.

Opozorili smo na pomanjkanje komunikacije z občinami in na to, da je ta, z namenom zagotavljanja in razvoja primarnega zdravstva, nujno potrebna. Do pogovorov z občinami bi moralo priti že v fazi nastajanja dokumenta, torej še preden je bil ta posredovan javnosti v pregled in mnenje.

Tako kot so si občine med seboj različne, so si različni tudi pogledi na ureditev sistema. Skupno pa jim je nedvomno eno – korist uporabnika zdravstvenih storitev mora bit na prvem mestu. Storitve morajo biti dostopne vsem, ne glede na to, na katerem koncu države živijo. Strategija, z jasno določenimi cilji in ukrepi, bi morala biti podlaga za zagotovitev tega. Hkrati z njo pa bi moral nastati tudi program njenega izvajanja z jasno določeno sliko finančnih posledic.