Pripombe na predlog sprememb programa razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2022–2025 ter poziv za pospešitev postopkov sprejema zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Združenje občin Slovenije je Ministrstvo za regionalni razvoj posredovalo pripombe na predlog sprememb programa razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2022–2025 ter poziv za pospešitev postopkov sprejema zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

***