PRIPOMBE NA PREDLOG RESOLUCIJE O STRATEGIJI PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 2050 (ReSPRS2050)

Združenje občin Slovenije je Državnemu svetu RS posredovalo pripombe na predlog Resolucije o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 205 (RESPRS2050).

* * *