PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O VSEBINI, OBLIKI, NAČINU PRIPRAVE, ODSTOTKU IN VIŠINI SOFINANCIRANJA OBČINSKIH CELOSTNIH PROMETNIH STRATEGIJ, NAČINU SPREMLJANJA IN MERILIH ZA PRESOJO KAKOVOSTI, ENOTNIH KAZALNIKIH IN METODOLOGIJI TER O INFORMACIJSKI PODPOR

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje podnebje in energijo posredovalo pripombe na predlog pravilnika o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja in merilih za presojo kakovosti, enotnih kazalnikih in metodologiji ter o informacijski podpori in poročanju.

* * *