Pripombe na predlog Pravilnika o standardiziranih gasilskih zavarovanjih za pripadnike gasilske organizacije

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za obrambo posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o standardiziranih gasilskih zavarovanjih za pripadnike gasilske organizacije.