Pripombe na predlog Pravilnika o poslovanju enotnega zakladniškega računa države oziroma občine

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države in občin.

* * *