PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O ZAVODIH

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS in Državnemu svetu RS posredovalo pripombe na predlog Zakona o spremembi Zakona o zavodih.

* * *