Pripombe na predlog Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033,

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje posredovalo pripombe na predlog Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja, ki se v enem delu osredotoča tudi na področje predšolske vzgoje.