Pripombe na  predlog Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033

Združenje občin Slovenije je na MGTŠ posredovalo pripombe na predlog Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033.