Pripombe na predlog Nacionalne strategije za muzeje in galerije 2024-2028

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za kulturo posredovalo dopis s pripombami na predlog Nacionalne strategije za muzeje in galerije 2024-2028.

* * *