Pripombe na predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za obrambo posredovalo podrobne pripombe na predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju.

***