PRIPOMBE K STROKOVNIM IZHODIŠČEM ZA PRENOVO SISTEMA NMP

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za zdravje naslovilo pripombe k Strokovnim izhodiščem za prenovo sistema NMP.

* * *