Pripombe k Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za pbrambo posredovalo pripombe k Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030.

***