PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU

Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS in Državni svet RS naslovilo pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu.

Med drugim opozarjamo, da je predlog zakona preohlapen in ni jasne opredelitve njegovega cilja.

Pozvali smo k jasni določitvi katere storitve sodijo v materijo tega zakona in katere sodijo v materijo Zakona o dolgotrajni oskrbi.

* * *