Pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance posredovalo pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

* * *