Pripombe k predlogu Pravilnika o spremljevalcih skupin otrok s posebnimi potrebami

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za kulturo posredovalo pripombe k predlogu Pravilnika o spremljevalcih skupin otrok s posebnimi potrebami.

***