PRIPOMBE K PREDLOGU ODLOKA O PROGRAMU PORABE SREDSTEV SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE ZA LETA 2023-2026

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo posredovalo pripombe na predlog Odloka o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za leta 2023-2026.

ZOS predlaga, da se znotraj sklada za podnebne spremembe s prerazporeditvijo sredstev med posameznimi programi povečajo sredstva za ukrep »Prilagajanje«, in sicer za »Sofinanciranje programov s področja naravnih nesreč«.

* * *