Pripomba na predlog Stanovanjskega zakona

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za solidarno prihodnost posredovalo pripombo na predlog Stanovanjskega zakona.

***