Predlogi ukrepov za strategijo prilagajanja podnebnim spremembam

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo posredovalo predloge ukrepov za strategijo prilagajanja podnebnim spremembam.

Podali smo predloge treh občin iz različnih delov Slovenije, ki so si že po legi in
konfiguraciji terena izjemno različne, in sicer Mestna občina Nova Gorica, Občina Škofja
Loka in Občina Razkrižje.

***