PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH (ZLV-K), prva obravnava, EPA 887-IX

Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS posredovalo mnenje k predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K), prva obravnava, EPA 887-IX.

* * *