MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS naslovilo mnenje k predlogu novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

* * *