MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O INFRASTRUKTURI ZA ALTERNATIVNA GORIVA IN SPODBUJANJU PREHODA NA ALTERNATIVNA GORIVA V PROMETU

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posredovalo mnenje k predlogu Zakona o infrastrukturi na alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu.

* * *