Mnenje k predlogu novele Zakona o lokalni samoupravi

Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS in Državni svet RS posredovalo mnenje na predlog novele Zakona o lokalni samoupravi.

***